อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จ.ลําพูน

ประวัติ วัดดอยติ สร้างเมื่อ พ.ศ.2025 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2125 ประวัติวัดแจ้งว่าได้รับวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 1215 มีเจ้าอาวาส คือ รูปที่1 พระอุปนันท์ รูปที่ 2 พระอินถา รูปที่ 3 พระหมู รูปที่ 4 พระอูป รูปที่ 5 พระครูมอย ญาณวิชโย พ.ศ.2471-2509

เครดิตภาพ lamphun

รูปที่ 6 พระอธิการดวงคำ ฐิตธมโม พ.ศ.2510-2511 รูปที่ 7 พระอธิการดวงตำ ฐิตธมโม ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา และปัจจุบันเจ้าอาวาส ชื่อ พระปลัดสมชาย กิตฺติวณฺโณ ปัจจุบันจังหวัดลำพูน ก่อสร้างรูปจำลองครูบาศรีวิชัยขึ้นในวัดดอยติ

เครดิตภาพ lamphun

ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา เป็นชาวลำพูนโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2421 ที่บ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถึงปีนี้ครบ 136 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ชาวลำพูน และชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ

เครดิตภาพ lamphun

ด้วยความเสื่อมใสศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาในล้านนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน หลังจากที่จัดพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของท่าน ณ วัดจามเทวีแล้ว ได้จัดสร้างสถูปหรือกู่บรรจุอัฏฐิไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการบูชา โดยได้จัดประเพณีดำหัวกู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เครดิตภาพ lamphun

“อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยใหญ่ที่สุด บนวัดดอยติลำพูน” ตั้งอยู่บนเส้นทางไฮเวย์ลำพูน-เชียงใหม่ ริมทางหลวง และถือเสมือนเป็นประตูเมืองของจังหวัดลำพูน ผู้ที่ขับรถสายนี้ผ่านไป-มา จะเห็นอนุสาวรีย์ พระรูปครูบาศรีวิชัยนั่งสมาธิ เด่นอยู่บนเนินยอดดอยวัดพระธาตุดอยติ อันนับได้ว่าเป็นพระรูปครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เคยเห็นมา
พระครูบาศรีวิชัยเป็นพระเถรเจ้า นักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้านจิตใจและด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาไว้อย่างอเนกอนันต์

เครดิตภาพ lamphun

แวะสักการะปูชยนียบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย โดยท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2421-2481 และได้สร้างประโยชน์ไว้อย่างมากมายอเนกอนันต์ต่อดินแดนภาคเหนือของไทยที่สำคัญพระครูบาศรีวิชัยนั้นมีถิ่นฐานบ้านเดิมที่บ้านแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนนั่นเอง ซึ่งชาวลำพูนภาคภูมิใจว่าเมืองเล็ก ๆ เมืองนี้คือบ้านเกิดของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา

เครดิตภาพ lamphun

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ตำบลป่าสัก ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง10 วัดห้ามพลาดเมื่อมาลำพูนร้านอาหารต้องลองของลำพูนร้านเก๋ ๆ นั่งชิวในลำพูน

ที่ตั้ง วัดดอยติ ตำบลป่าสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อัพเดทสถานที่ท่องเที่ยว ทุกภาค เหนือ ใต้ อีสาน กลาง รีวิวและแนะนำ ที่พักดีเสมอ ที่นี่ >> ท่องเที่ยว

Similar Articles

Comments

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

ที่เที่ยวในไทยspot_img

Instagram

Most Popular